Tarieven


Ieder jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven vast voor de tandheelkundige behandelingen. Deze tarieven zijn geldig voor alle tandartsen in Nederland.

Materiaal- en/of techniekkosten worden bij sommige behandelcodes afzonderlijk in rekening gebracht en 1 op 1 aan u doorberekend.

Meer informatie over de tarieven en de bijbehorende behandelcodes kunt u vinden in het overzicht van de NZa voor 2019. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk worden berekend herkend u aan het * achter de betreffende code.

Binnenkort beschikbaar: Prestatie- en Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg (NZa 2019)

Prijslijst 4Dental 2018

Prijslijst Morgenstond 2018

Spoed?

Tijdens praktijkuren: 070 - 380 82 00
Dagelijks na 17.00 uur en in het weekend: 070 - 311 03 05