Tarieven


Ieder jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven vast voor de tandheelkundige behandelingen. Deze tarieven zijn geldig voor alle tandartsen in Nederland.

Materiaal- en/of techniekkosten worden bij sommige behandelcodes afzonderlijk in rekening gebracht en 1 op 1 aan u doorberekend.

Meer informatie over de tarieven en de bijbehorende behandelcodes kunt u vinden in het overzicht van de NZa voor 2021. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk worden berekend herkend u aan het * achter de betreffende code. Eveneens vindt u hieronder de tarieven van de tandtechniekers waar onze praktijk mee samenwerkt.

NZa – Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2021

Excent – Tarieven 2021

TTL Meissen – Tarieven 2021

Spoed?

Tijdens praktijkuren: 070 – 380 82 00
Dagelijks na 17.00 uur en in het weekend:  0900 – 8602