Tandartsassistente

Kitty Huntman
Werkdagen


Maandag
Woensdag
Donderdag


Contact informatie

Kitty is binnen ons team tandartsassistente. Zij biedt ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Spoed?

Tijdens praktijkuren: 070 – 380 82 00
Dagelijks na werktijd en in het weekend:  0900 – 8602

.