https://www.tandartspraktijkderesidentie.nl/wp-content/uploads/2015/12/Santana_final.png

Preventie assistente

Santana Leijendekkers
Werkdagen


Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag


Contact informatie


070 – 3808200

info@tandartspraktijkderesidentie.nl


Santana is binnen ons team preventieassistente, waarbij zij is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Spoed?

Tijdens praktijkuren: 070 – 380 82 00
Dagelijks na 16.30 uur en in het weekend:  0900 – 8602