Preventie assistente

Santana Leijendekkers
Werkdagen


Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag


Contact informatie

Santana is binnen ons team paro-preventie assistente, waarbij zij is opgeleid in het zelfstandig uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Ze werkt samen met u aan de zorg voor een verbeterde mondhygiëne door middel van het geven van voorlichting en instructie, het (uitgebreid) reinigen van uw gebit en het begeleiden van de nazorgfase hiervan. Zij werkt nauw samen met de mondhygiëniste waardoor het mogelijk is dat zij de nazorgfase overneemt of u doorverwijst naar de mondhygiëniste als er tandsteen dieper dan 6mm onder uw tandvlees zit.
Ten slotte biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Spoed?

Tijdens praktijkuren: 070 – 380 82 00
Dagelijks na werktijd en in het weekend:  0900 – 8602

.