Spoed


Voor spoedgevallen kunt u tijdens praktijkuren bellen met onze praktijk. De balieassistente zal proberen u zo spoedig mogelijk een afspraak te geven bij uw eigen tandarts. Is uw eigen tandarts niet aanwezig of beschikbaar dan kan het zijn dat u bij wijze van uitzondering een afspraak krijgt bij een andere tandarts binnen de praktijk.

Buiten praktijkuren kunt u bellen met de Tandartsspoedpraktijk in het Haaglanden Medisch Centrum

0900 – 8602

Houdt er rekening mee dat u zich bij de Tandartsspoedpraktijk in het Haaglanden Medisch Centrum moet legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en dat direct per pin dient te worden afgerekend.

Wanneer is er sprake van spoed?

In de volgende gevallen graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met ons of de dienstdoende tandarts ter overleg:

-Uitgevallen of uitgeslagen tand(en), bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of sport
-Gebroken tand(en), bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of sport
-Nabloedingen na extractie/verwijdering van een tand of kies
-Plotseling optredende zwelling aan de wang of lip
-Acute pijn aan tand of kies, waarbij pijnstillers niet voldoende werken

Indien een vulling of (nood)kroon is losgeraakt, kunt u overdag contact opnemen.

Spoed?

Tijdens praktijkuren: 070 – 380 82 00
Dagelijks na werktijd en in het weekend:  0900 – 8602

.